Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

Odporúčania rutinnej kontroly kvality pre prístrojové vybavenie v nukleárnej medicíne

EANM_SNMMI_ PPGL_guidelines20180818_ND_rev