Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Výbor spoločnosti

Prezident:
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
e-mail: povinec@biont.sk
tel.č.: +421220670178

Viceprezident:
MUDr. Lucia Kaliská, PhD.,FEBNM
e-mail: lucia.kaliska@hotmail.com
tel.č.: +421905793463

Vedecký sekretár:
RNDr. Soňa Kováčová, PhD.
e-mail: sona.kovacova@ousa.sk
tel. č.: +421232249124

Sekcia RH:
Ing. Blanka Marinová

Členovia:
PharmDr. Zlatica Cesnaková
MUDr. Eva Takácsová, PhD.
MUDr. Andrej Vondrák

Dozorná rada:

Predseda:
MUDr. Jaroslav Weissensteiner

Členovia:
RNDr. Marko Fülöp, CSc.
PharmDr. Roman Staník, PhD.