Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Výbor spoločnosti

Prezident:
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
e-mail: povinec@biont.sk
tel.č.: +421220670178
 
Viceprezident:
MUDr. Lucia Kaliská, PhD.,FEBNM
e-mail: lucia.kaliska@hotmail.com
tel.č.: +421905793463
 
Vedecký sekretár :
RNDr. Soňa Kováčová, PhD.
e-mail: sona.kovacova@ousa.sk
tel. č.: +421232249124
 
Sekcia RH :
Ing. Blanka Marinová
Členovia:
Ing. Zlatica Cesnaková
MUDr. Eva Takácsová, PhD.
MUDr. Andrej Vondrák
 
Dozorná rada:
 
Predseda:
MUDr. Jaroslav Weissensteiner
Členovia:
RNDr. Marko Fülöp, CSc.
PharmDr. Roman Staník, PhD.