Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Sekcie

Sekcia VŠ nelekári:
RNDr. Kováčová Soňa, PhD.

Sekcia RH:
Ing. Blanka Marinová