Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

Sekcie

Sekcia vysokoškoláci -  nelekári:
RNDr. Kováčová Soňa, PhD.

Sekcia radiačná hygiena:
Ing. Blanka Marinová