Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Žiadosť o registráciu

Aktuality

Klinická sekcia Českej spoločnosti nukleárnej medicíny ČLS JEP  Vás pozýva na  Seminář  kazuistik
Klinická sekcia Českej spoločnosti nukleárnej medicíny ČLS JEP Vás pozýva na Seminář kazuistik
Viac informácií
Valné zhromaždenie členov SSNMaRH
Valné zhromaždenie členov SSNMaRH
Viac informácií
XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - 3 informácia
XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - 3 informácia
Viac informácií
57. dny nukleární medicíny
57. dny nukleární medicíny
Viac informácií
XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - Program
XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - Program
Viac informácií
Smutná správa
Smutná správa
Viac informácií