Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny

Odporúčané onkologické indikácie FDG-PET/CT

Odporúčané indikácie SSNMaRH pre použitie 18FDG-PET/CT v onkológii (verzia na stiahnutie)

 

Skupina ochorení

Histológia

Odporúčané použitie

Malígne lymfómy

Hodgkinov lymfóm,

Difúzny veľkobunkový B-bunkový lymfóm a iné agresívne non-Hodgkinové lymfómy, vrátane Burkitovho lymfómu

 

Iné typy lymfómov

Primárny staging

Potvrdenie metabolickej remisie po liečbe

 

 

 

Restaging po liečbe len v prípade vysokej pozitivity pri stagingovom PET /CT vyšetrení

Nádory pľúc

Solitárne pľúcne ložisko

 

 

 

 

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Posúdenie charakteru ložiska veľkosti 1-3 cm v priemere, najmä v prípade vysokého operačného rizika

 

Predoperačný N / M staging

Diagnostika recidívy

Odpoveď na terapiu

Plánovanie rádioterapie podľa PET / CT nálezu

Nádory tráviaceho traktu

Karcinóm pažeráka

 

 

 

Kolorektálny karcinóm

 

 

 

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST)

 

Nádory pankreasu (adenokarcinóm)

 

 

 

 

Karcinóm žalúdka

 

Nádory žlčových ciest

 

Nádory pečene

Staging T3 primárneho tumoru

Diagnostika recidívy

 

 

Diagnostika recidívy

Posúdenie operability pri suspektnom MTS postihnutí

 

Monitorovanie účinku liečby

 

 

Rozlíšenie tumor – chronická pankreatitída v prípade nejasného nálezu iných vyšetrení

Posúdenie operability

Diagnostika recidívy

 

Podozrenie na recidívu

 

Posúdenie operability

 

Posúdenie gradingu ložiska

Nádory z neznámeho primárneho ložiska

 

Pátranie po primárnom ložisku

 

Skupina ochorení

Histológia

Odporúčané použitie

Nádory hlavy a krku

 

 

 

 

 

N / M staging pri nejasnom náleze CT a MR

Podozrenie na recidívu

Plánovanie rádioterapie

Nádory prsníka

Invazívny duktálny karcinóm (agresívna histológia)

Staging v prípade lokálne pokročilého ochorenia

Diagnostika recidívy pri stúpajúcich hodnotách onkomarkerov (OM)

Nádory pohlavných orgánov

Karcinóm vaječníka, Karcinóm krčka maternice

 

 

 

Nádory z germinatívnych buniek, seminóm

Diagnostika recidívy

Pátranie po vzdialených  MTS pri stúpajúcich hodnotách OM

Plánovanie rádioterapie

 

Diagnostika recidívy, najmä pri stúpajúcich hodnotách OM

Nádory obličiek  a močového mechúra

 

Prítomnosť vzdialených metastáz

Diagnostika recidívy

Malígny melanóm

Pokročilé ochorenie

(stupeň III, IV)

N / M staging, ak Breslow  > 1,5 mm

Diagnostika recidívy, najmä pri pozitivite sentinelovej lymfatickej uzliny

Posúdenie operability vzdialených MTS

Nádory štítnej žľazy a neuroendokrinné tumory (NET)

Diferencovaný karcinóm štítnej žľazy

 

 

Karcinoid a iné NET

Diagnostika recidívy pri zvýšenej hladine tyreoglobulínu a negatívnej 131I -celotelovej scintigrafii

 

Lokalizácia dediferencovaných lézií po oktreotid a / alebo MIBG scintigrafii

Nádory mozgu

High grade tumory

(stupeň III, IV)

Predoperačný grading (charakter nádorovej lézie)

Plánovanie biopsie

 

Nádory kostí a mäkkých tkanív

High grade tumory (najmä osteosarkóm, sarkómy mäkkých tkanív)

Charakter primárneho nádoru

Diagnostika vzdialených MTS

Nádory detského veku

Nádorové ochorenia detského veku iné ako vo vyššie uvedených skupinách

Použitie závisí od očakávaného klinického prínosu, zmeny menežmentu ochorenia

Voľne podľa:

Boellaard R. et al.: FDG PET and PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour PET imaging: version 1.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2009.

Stauss J. et al.: Guidelines for 18F-FDG PET and PET-CT imaging in paediatric oncology. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2008.

Fletcher J.W. et al.: Recommendations on the Use of 18F-FDG PET in Oncology. J Nucl Med 2008; 49:480–508.