Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

EANM/SNMMI guidelines pre zobrazenie paragangliómov a feochromocytómov

EANM_SNMMI_ PPGL_guidelines20180818_ND_rev