Aktuality

LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE

Zverejnené 11.11.2014

LEKÁRSKA FYZIKA A BIOFYZIKA  NA ZAČIATKU 21. STOROČIA: APLIKÁCIE FYZIKY V MEDICÍNE

vedecko - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

18. novembra v priestoroch LF UK

http ://lfbfconf2014.weebly.com/