Aktuality

Alzheimerova choroba: včasná diagnostika vďaka novým zobrazovacím metódam (tlačová správa EANM)

Zverejnené 12.05.2014

Nové zobrazovacie možnosti nukleárnej medicíny pomáhajú diagnostikovať Alzheimerovu chorobu omnoho skôr než v minulosti. Najnovšie rádiofarmaká používané pri pozitrónovej emisnej tomografii (PET) sú schopné zobraziť v mozgu beta-amyloid. Tento proteín, ktorý je hlavnou príčinou Alzheimerovej choroby, môže byť v súčasnosti detegovaný ešte pred nástupom samotných symptómov ochorenia. „To umožňuje lekárom potvrdiť ich diagnózu a od začiatku plánovať individuálnu stratégiu terapie. Taktiež to umožní použiť nové, v súčasnosti vyvíjané lieky,“ hovorí profesor Swen Hesse, odborník v Európskej Asociácií Nukleárnej Medicíny (EANM).

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie, poklesu mentálnych schopností, ktorá sa obyčajne vyvíja veľmi pomaly. Postihnutá je najmä pamäť a schopnosť rozhodovať sa, avšak celkovo môže dôjsť až k rozpadu osobnosti. Toto ochorenie postihuje najmä ľudí starších ako 60 rokov a zároveň je aj jednou z najdôležitejších príčin invalidity v tejto vekovej kategórii. Predpokladá sa, že množstvo Európanov trpiacich týmto ochorením sa do roku 2040 zdvojnásobí. Alzheimerova choroba je veľkou záťažou pre pacientov a ich rodiny, ako aj pre systém zdravotnej starostlivosti kvôli vysokých sociálno-ekonomických nákladom. Preto zlepšenie diagnostiky a liečby patrí k prioritám agendy zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Aj keď v súčasnosti neexistuje účinná liečba tohto ochorenia, niektoré lieky umožňujú zmierniť symptómy a teda do istej miery aj zachovať mentálne schopnosti pacienta počas určitého obdobia. Čím skôr sa začne s liečbou, tým je efektívnejšia. Dôležitosť skorej diagnostiky zvyšuje fakt, že v blízkej budúcnosti budú dostupné nové a účinnejšie možnosti terapie.

Detekcia nebezpečných plakov

Cieľom PET vyšetrenia je beta-amyloid, ktorý je hlavnou zložkou tzv. plakov (typické pre Alzheimerovu chorobu) poškodzujúcich mozgové neuróny. Nedávno boli vyvinuté tri nové rádiofarmaká (rádioaktívne značené látky, ktoré sa i.v. podajú pacientovi), ktoré umožňujú tento plak zobraziť na monitore počítača. Jedno z rádiofarmak (florbetapir F-18) bolo schválené liekovými agentúrami Európskej únie a USA, zatiaľ čo zvyšné dve (flutemetamol F-18 a florbetaben F-18)  očakávajú v najbližšej dobe  oficiálne schválenie. Pomocou týchto rádiofarmák môže byť Alzheimerova choroba diagnostikovaná už 15 rokov pred prvými prejavmi vážneho mentálneho poškodenia. Negatívny PET sken, akumulácia beta-amyloidu v mozgu je minimálna, umožňuje vylúčiť Alzheimerovu chorobu, ako príčinu demencie. Toto tvrdenie však úplne neplatí obrátene. Iné formy demencie, napr. demencia s Lewyho telieskami (DLB) môže mať taktiež pozitívny sken. Pozitívny PET sken automaticky nedokazuje demenciu aj s klinickými prejavmi. Prebiehajúce štúdie preukážu, či použitie PET rádiofarmák na zobrazenie amyloidu môže predpovedať individuálne riziko Alzheimerovej choroby v budúcnosti. Preverí sa aj vhodnosť tejto zobrazovacej metódy na kontrolu priebehu terapie. V súčasnosti nie sú metódy nukleárnej medicíny náhradou ale cennou modalitou k už zavedeným diagnostickým postupom.

Nové rádiofarmaká zlepšia terapiu

„Zobrazenie amyloidu umožňuje lekárom od začiatku a s vysokou presnosťou potvrdiť alebo vylúčiť Alzheimerovu chorobu u pacienta s miernymi symptómami, pri čom sa do úvahy musia brať aj iné druhy demencie a ochorení,“ hovorí prof. Swen Hesse. „Efektivita týchto rádiofarmák bola potvrdená v renomovaných klinických štúdiách, ktoré preukázali správnosť pri detekcii beta-amyloidu v mozgu vzhľadom na histologicko-patologické výsledky.“

Podľa EANM zobrazenie amyloidu zlepší možnosti liečby tým, že pomôže vybrať vhodných účastníkov pre klinické štúdie, ktoré môžu viesť k vývoju účinnejšej liečby ochorenia. Tieto rádiofarmaká podporujú kombináciu PET s magnetickou rezonanciou (MRI), čo je možné využiť v rámci jedného kombinovaného zariadenia. Tento prístup zníži časovú náročnosť vyšetrenia a zvýši komfort pacienta.

 

Pre ďalšie informácie z EANM, prosím navštívte https://www.facebook.com/officialEANM.
Animovaný úvod do nukleárnej medicíny môžete nájsť na stránke www.whatisnuclearmedicine.com

 

Press contact:

impressum health & science communication
Robin Jeganathan
Haus der Seefahrt, Hohe Brücke 1
20459 Hamburg, Germany
Email: jeganathan@impressum.de
Tel: +49 (0)40 –31 78 64 10
Fax: +49 (0)40 –31 78 64 64

 

preklad: PharmDr. Roman Staník