Aktuality

Zomrel prof. Ing.Václav Hušák, CSc.

Zverejnené 16.04.2014

Zomrel prof. Ing.Václav Hušák, CSc.

Ve středu 9. dubna 2014 zemřel po těžké nemoci ve věku 76 let prof. Ing. Václav Hušák, CSc., čestný člen ČSNM ČLS JEP.

Prof. Hušák působil na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici v Olomouci od r. 1960. Byl jedním ze zakladatelů oboru nukleární medicína v České republice a významně přispěl k rozvoji radiační fyziky, dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany. Byl autorem a spoluautorem více než 200 publikací v domácích i zahraničních časopisech, řady vědeckých monografií, učebnic a patentů. Prof. Hušák patřil ke špičkovým radiologickým fyzikům světového formátu. Pro své odborné, pedagogické i lidské kvality si získal vysoké uznání kolegů v oboru i studentů.

Odešel skvělý odborník, kolega a dobrý člověk.

Za kolektiv pracovníků Kliniky nukleární medicíny LF a FN Olomouc
doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

SSNMaRH SLS sa s úctou pripája k spomienke na tohto vzácneho človeka.