Aktuality

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Zverejnené 26.03.2014

 

vypisuje výběrové řízení na pozici:

Primář/ka oddělení nukleární medicíny

 

Požadujeme:

  • specializovanou způsobilost v oboru nukleární medicíny (vč. dokladů o dosaženém vzdělání ev. osvědčení MZ ČR dle zák. č. 95/2004 Sb.)
  • členství v ČLK s platnou licencí vedoucího lékaře

 

Dále požadujeme:

  • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z trestního rejstříku ne staršího 90 dnů
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • stručný životopis s přehledem dosavadní praxe
  • zaslání přihlášky do výběrového řízení vč. úředně ověřených kopií požadovaných dokladů

 

Přihlášky do VŘ zasílejte na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, sekretariát, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov do 30. 4. 2014.