Aktuality

Konferencia rádiologickej fyziky 2014

Zverejnené 15.01.2014

Konferencia rádiologickej fyziky 2014

www.csfm.cz

 

Česká společnost fyziků v medicíně, o.s.

Konference radiologické fyziky 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím naše pozvání na již čtvrté „bienále“ radiologické fyziky, které se bude konat od

9. dubna v krásném prostředí Beskyd v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm.

Setkání fyzikálně-technických profesí z nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie nabízí jinak poměrně vzácnou příležitost, jak kolegům z jiných oborů srozumitelně přiblížit práci, které se věnujeme. Za členy organizačního výboru si Vás proto dovoluji oslovit s prosbou přispět svou aktivní účastí k odbornému programu.

Při organizaci konference spojila ČSFM síly se Sekcí fyziky, elektroniky a výpočetní techniky ČSNM ČLS JEP. Připravovaná společná konference však v žádném případě není určena pouze členům našich odborných společností. Rádi bychom, aby se podobně jako v minulosti stala opět místem setkání všech, kterým není problematika radiologické fyziky lhostejná. Věříme, že se nám to i Vaší pomocí podaří.

Pokud se rozhodnete konference zúčastnit, vyplňte prosím elektronickou přihlášku na adrese http://www.csfm.cz/konference-radiologicke-fyziky-2014.html. Tím Vám bude přiřazen variabilní symbol, který bude sloužit k identifikaci Vaší platby účastnického poplatku. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSFM v sekci Akce.

Ubytování si také letos zajišťuje každý z účastníků konference sám. V beskydském hotelu Relax (http://www.hotelrelax.cz) je však pro účastníky konference rezervován dostatečný počet pokojů. V objednávce proto uvádějte, že se jedná o konferenci radiologických fyziků.

Je pravděpodobné, že se tato pozvánka nedostane ke všem zájemcům. Informujte proto Vaše kolegy a přátele radiologické fyziky i mimo ČSFM. Všichni jsou na konferenci vítáni.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor

Jaroslav Ptáček