Aktuality

2. Hupkov deň nukleárnej medicíny - konečný program

Zverejnené 23.05.2013

2. Hupkov deň nukleárnej medicíny - konečný program

Klinické aspekty rutinnej a inovatívnej rádionuklidovej liečby

ktorý sa koná v rámci IK pre pracovníkov nukleárnej medicíny

 

6.-7. júna 2013

Program :

Slovenská zdravotnícka univerzita, Klinika nukleárnej medicíny

Onkologický ústav sv.Alžbety

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS

6.6. - 7.6.2013

1 3197 IK pre pracovníkov nukleárnej medicíny

6.6.2013

9.00-10.00         Registrácia účastníkov  (D.Knezovičová, M.Kubáňová ,M.Gubricová)

10.00-10.20      Zahájenie – Doc.MUDr. J. Kaušitz, CSc.,MUDr. P. Povinec,PhD, Katedra nukleárnej medicíny SZU (20min.)

10.20-11.00      Nukleárna kardiológia. J. Veselý (40min.)

11.00-11.20     Význam hybridnej techniky SPECT/CT pri lokalizačnej diagnostike hyperfunkčných prištítnych teliesok. S. Cseriová,  Z. Tomišková. (20min.)

11.20-11.40     Flip-flop phenomén ako zlý prognostický faktor u endokrinných   a neuroendokrinných tumorov. I.Makaiová a kol. (20min.)

11,40-12,00     Kontrola kvality zobrazovacích zariadení v nukleárnej medicíne (SPECT, PET). D. Baček (20min.)

12.00-13.00     Prestávka

13.00-13.20    Netradičné rádionuklidy pri príprave rádiofarmák. P.Rajec (20min.)

13.20-13.40    Dôvody zavádzania nových limitov ekvivalentnej dávky na očné šošovky. D. Nikodémová (20min.)

13.40-14.10    Zabezpečenie radiačnej ochrany na inovovanom PET/CT pracovisku OUSA Bratislava. Ž.Kantová (30min.)

14.10-14.40    Rozplňovanie a aplikácia 18FDG pacientom na KNM  OUSA v Bratislave.R.Staník, S.Skrášková (30min.)

Miesto:  Obidva dni prednášok  sa uskutočnia  v seminárnej miestnosti Onkologického ústavu sv.Alžbety (na prízemí za kaplnkou), Heydukova 10,Bratislava

 

7.6.2013

2. Hupkov deň nukleárnej medicíny

 

Klinické aspekty rutinnej a inovatívnej rádionuklidovej liečby

 

9.00            Spomienka na profesionálny život Doc.MUDr.Štefana Hupku, DrSc. I.Makaiová (20min.)

9.20            1.Rádionuklidová liečba, odporúčania, perspektívy

            1.1 Štítna žľaza

Tyreotoxikóza

Rádionuklidová terapia hypertyreóz. M.  Arpášová (30min.)

Kvantifikácia  akumulácie pred a počas liečby rádiojódom – kontroverzná téma? J. Lepej, V. Cápová, B. Marinová, G. Kubiniová. (20min.)

Karcinóm štítnej žľazy

Prvé skúsenosti s liečbou rádiojódom na pracovisku INMM Košice. V. Cápová, J. Lepej, B. Marinová,  Z. Frischová, J. Begániová. (20min.)

Nové pohľady na liečbu karcinómu štítnej žľazy. E. Takácsová (30min.)

 

11.00 1.2. Skelet

Rádiosynoviortéza

Rádiosynoviortéza pri refraktérnych artropatiách. M.Vereb, L. Kaliská, K.Liepe (30min.)

Paliatívna liečba kostných metastáz

Rádionuklidová liečba so zameraním na alfa žiariče. V.Pročka, E.Takácsová, J.Veselý. (30min.)

12.00 1.3. Lymfóm

Rádionuklidová liečba low grade lymfómov. M. Bartovic, D. Cích, E.Takácsová.(30min.)

           1.4. Neuroendokrinné nádory

Rádionuklidová liečba neuroendokrinných nádorov. L. Kaliská,M. Vereb.(30min.)13.00-14.00 Prestávka

14.00 1.5  Rádioembolizácia

Selektívna intraartériová rádioterapia primárnych a metastatických nádorov pečene. S. Balogová (30min.)

           1.6 Nové rádiofarmaká 

Meďnaté komplexy v rádionuklidovej diagnostike a liečbe. R.Staník  a kol. (30min.)

15.00 2. Blok mladých spolupracovníkov

Manažment liečby diferencovaných karcinómov štítnej žľazy.  Jablonická M (10min.)

Využitie metód nukleárnej medicíny v pediatrii. Doležalová D (10min.)

Využitie metód nukleárnej medicíny v rutinnej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Lapides M (10min.)

Indikácie gamagrafie skeletu pri karcinóme prostaty: analýza vyšetrení realizovaných na klinike nukleárnej medicíny KLF UK a OÚSA v rokoch 2009-2011. Svoradová D (10min.)

 

15.40  Zakončenie Doc.MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., MUDr. Pavol Povinec, PhD.