Aktuality

Deň nukleárnej medicíny - prvá informácia

Zverejnené 05.03.2013

Vážené kolegyne a kolegovia,
SSNMaRH a OUSA si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár 
Téma podujatia: Klinické aspekty rutinnej a inovatívnej rádionuklidovej liečby.
 
Odborné podujatie sa bude konať 7.6.2013 v priestoroch Onkologického ústavu Sv.Alžbety s.r.o, Heydukova 10, 812 50 Bratislava.
Prihlásenie aktívnej a pasívnej účasti elektronicky na:  Hupkovden2013@zoznam.sk 
Pre aktívnu účasť prosíme dodať názov prednášky a abstrakt (max. 300 slov) do 3.5.2013.
Účasť na podujatí bude hodnotená kreditmi SACCME.