Aktuality

1/0192 Workshop - kazuitiky v nukleárnej medicíne: pľúcne neoplázie 05-04-2024

Zverejnené 11.03.2024

1/0192  Workshop  - kazuitiky v nukleárnej medicíne: pľúcne neoplázie  05-04-2024

/files/wysiwyg/3420297602562090_Prihlaska_na_vzdelavaciu_aktivitu_05042024_1_0192_Plucne_neoplazie.pdf


/files/wysiwyg/3420297628193115_Program_5.pdfMiesto konania: Nemocnica Bory a.s.  

Kredity SLK budu pridelené za aktívnu aj pasívnu účasť na podujatí.