Aktuality

1/0191 Inovačný kurz - klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny: pľúcna hypertenzia a pľúcna embólia

Zverejnené 11.03.2024

1/0191  Inovačný kurz  - klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny:  pľúcna hypertenzia a pľúcna embólia

/files/wysiwyg/3420297374775198_Prihlaska_na_vzdelavaciu_aktivitu_04042024_1_0191_Plucna_hypertenzia_a_plucna_embolia.pdf/files/wysiwyg/3420297408885528_Program_4.pdf


Miesto konania: Nemocnica Bory a.s.  

Kredity SLK budu pridelené za aktívnu aj pasívnu účasť na podujatí.