Aktuality

NDNM 2023 - 4. infomácia

Zverejnené 22.08.2023

NDNM 2023 - 4. infomácia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si vám pripomenúť blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania aktívnej účasti na podujatie XXII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny.

Ak máte záujem o aktívnu účasť, prosíme o rešpektovanie tohto dátumu, o zaslanie názvu práce a abstraktu čo najskôr, aby kolegovia z vedeckej rady mali čas na posúdenie kvality prác, zaradenie do sekcií a zostavenie programu. Prosíme, nenechávajte to na poslednú chvíľu.

Uzavretie prihlasovania aktívnej účasti bude 15. 09. 2023. Po tomto dátume sa mení aj cena registračného poplatku.

Tento rok budú hlavné tematické okruhy:

 • PET/CT
 • Scintigrafické vyšetrenia
 • Teranostika
 • Váriá
 • Fyzici a farmaceuti
 • Radiačná ochrana
 • SZP
 • Firemné sympóziá

Za aktívnu aj pasívnu účasť na odbornom podujatí s medzinárodnou účasťou budú udelené kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Prihlásenie je možné po registrácii do systému: ndnm.sancaprevasesrdce.sk

Postup:
Registrácia:
- registrácia do systému:

 • vyplnenie údajov (tituly, meno, priezvisko, pracovisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová
  adresa, heslo)
 • potvrdenie cez potvrdzovací email

Prihlásenie:
- prihlásenie sa do konta:

 • možnosť ďalších úprav osobných údajov v časti Profil
 • možnosť zaregistrovať svoju aktívnu alebo pasívnu účasť na NDNM 2023
 • jedna registrácia - uľahčí vaše prihlasovanie na odborné podujatie
 • všetky vaše údaje máte v časti Profil, kde zodpovedáte za ich aktuálnosť

- v prípade aktívnej účasti prosíme o dôkladné vyplnenie časti s abstraktami, tie totiž budú uverejnené v záverečnej publikácii Abstraktov
- prvý autor prednášky je bez registračného poplatku (platí si obedy a spoločensky večer)

Prihlásenie

Kongresový balíček *


do 15.9.2023od 15.9.2023 / na mieste
Lekári, farmaceuti, fyzici 180 € 240 €
Zdravotné sestry, laboranti 120 € 160 €

* balíček obsahuje: registrácia na kongres, 2x obed (štvrtok, piatok), vstup na Spoločenský večer (štvrtok večer)


Jednotlivá registrácia


do 15.9.2023od 15.9.2023 / na mieste
Lekári, farmaceuti, fyzici 120 € 180 €
Lekári, farmaceuti, fyzici do 30 rokov 90 € 150 €
Lekár nad 70 rokov Zdarma Zdarma
Zdravotné sestry, laboranti 60 € 90 €
Jednotliví zástupcovia firiem neposkytujúcich zdravotnú starostlivosť 400 € 600 €

Doplatky


do 15.9.2023od 15.9.2023 / na mieste
Diskusný večer 40 € 60 €
Obed štvrtok 20 € 25 €
Obed piatok 20 € 25 €


Úhrada účastníckeho poplatku je možná formou

 • bankového prevodu (do poznámky, prosíme dopísať vaše meno a zadať variabilný symbol, ktorý vám bude automaticky pridelený pri registrácii na podujatie)
 • platobnou kartou
 • na faktúru

Ďalšie úpravy a možnosti doplatkov bude možné riešiť priamo na mieste.

Ubytovanie je možné si zarezervovať v hoteli Zlatý kľúčik - www.zlatyklucik.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.
S úctou
organizačný tím NDNM 2023