Aktuality

XXII. Dni nukleárnej medicíny - 3. informácia

Zverejnené 09.08.2022

XXII. Dni nukleárnej medicíny - 3. informácia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre časovú zaneprázdnenosť viacerých kolegov spôsobenú dovolenkovou sezónou sa snažíme vyjsť v ústrety a predlžujeme termín prihlasovania na podujatie XXII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny za zvýhodnené ceny do
konca augusta.

Zároveň sme predĺžili termín na prihlasovanie aktívnej účasti do konca augusta. Prosíme o zaslanie názvu práce a abstraktu čo najskôr, aby kolegovia z vedeckej rady mali čas na posúdenie kvality prác, zaradenie do sekcií a zostavenie programu. Prosíme, nenechávajte to na poslednú chvíľu.

Tento rok hlavné tématické okruhy budú:

 1. Diagnostika a Liečba neuroendokrinných neoplázií
 2. Diagnostika a Liečba metastatického karcinómu prostaty
 3. Endokrinológia
 4. Lymfóm
 5. Lymfoscintigrafie
 6. Vaskulitídy - cievny systém
 7. Kazuistiky (všeobecne)
 8. Variá
 9. Radiačná ochrana
 10. . SZP

Ako organizátorov nás teší, že môžeme avizovať účasť zahraničných prednášajúcich: Univ.-Prof. Dr. Irene Johanna Virgolini z Lekárskej univerzity v Innsbrucku, primára Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe MUDr. Davida Zogalu PhD. a prednostu Kliniky nukleárnej medicíny a endokrinológie 2. LF UK a FN Motol v Prahe Prof. MUDr. Petra Vlčeka, CSc., MHA. O ďalších prednášajúcich a sprievodných podujatiach vás oboznámime v najbližších newslettroch.

V prípade nepriaznivých okolností, ktoré sme zažívali po uplynulé dva roky, sa podujatie uskutoční v každom prípade dištančnou formou. Je na každom účastníkov, koľko dní si zvolí stráviť prezenčne na podujatí v Nitre a koľko sledovaním streamu. Za aktívnu a pasívnu účasť na odbornom podujatí s medzinárodnou účasťou budú udelené kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

Prihlásenie je možné po registrácii do systému: ndnm.sancaprevasesrdce.sk

Postup:

- registrácia do systému:

 • vyplnenie údajov (tituly, meno, priezvisko, pracovisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová
  adresa, heslo)
 • potvrdenie cez potvrdzovací email

- prihlásenie sa do konta:

 • možnosť ďalších úprav osobných údajov v časti Profil
 • možnosť zaregistrovať svoju aktívnu alebo pasívnu účasť na NDNM 2022
 • jedna registrácia - uľahčí vaše prihlasovanie na odborné podujatie
 • všetky vaše údaje máte v časti Profil, kde zodpovedáte za ich aktuálnosť

Cenník NDNM 2022 na stiahnutie nájdete TU.

- v prípade aktívnej účasti prosíme o dôkladné vyplnenie časti s abstraktami, tie totiž budú uverejnené v záverečnej publikácii Abstraktov

- prvý autor prednášky je bez registračného poplatku (platí si obedy a spoločensky večer)

Pri úhrade účastníckeho poplatku prosíme do poznámky dopísať vaše meno a zadať variabilný symbol, ktorý vám bude automaticky pridelený pri registrácii na podujatie.
Ďalšie úpravy a možnosti doplatkov bude možné riešiť priamo na mieste.

Ubytovanie je možné si zarezervovať v hoteli Zlatý kľúčik - www.zlatyklucik.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.
S úctou
organizačný tím NDNM 2022