Aktuality

Klinická sekcia Českej spoločnosti nukleárnej medicíny ČLS JEP Vás pozýva na Seminář kazuistik

Zverejnené 14.01.2022

Klinická sekcia Českej spoločnosti nukleárnej medicíny ČLS JEP  Vás pozýva na  Seminář  kazuistik
Termín konání: 9. - 10. června 2022 Místo: Vysočina

Vážené kolegyně a kolegové téměř v létě roku 2022 pořádáme, při příležitosti 50 let od založení Oddělení nukleární medicíny Havlíčkův Brod, odborný seminář na kterém bychom chtěli prezentovat zajímavé kazuistiky pokud možno ze všech oddělení nukleární medicíny v ČR a SR.       Srdečně jsou zváni i spolupracovníci ze všech sekcí ČSNM, nevyjímaje i nečleny těchto sekcí, kteří se aktivně zajímají o nukleární medicínu a samozřejmě i studenty, kteří se věnují problematice spojené s nukleární medicínou. Rádi také přivítáme zástupce podporovatelů nukleární medicíny. Všechny účastníky vyzýváme k aktivní účasti i například jen několika poznámkami na okraj, poučení z chyb….


Termín konání: 9. - 10. června 2022 Místo: Vysočina - upřesním Zahájení: čtvrtek 9.6.2022 v 9,00 hodin Ukončení: 10.6. v 13,00 hodin Podrobnější informace budou zveřejněny v lednu 2022. Kontakt: MUDr. Petr Libus, ONM Havlíčkův Brod, mobil 606832236, petr.libus@onhb.cz Organizace akce: HANZO Production, spol. s r.o.