Aktuality

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - 3 informácia

Zverejnené 09.11.2021

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - 3 informácia

3. INFORMÁCIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

radi by sme vás informovali o priebehu príprav blížiacich sa XXI. Nitriansky dní nukleárnej medicíny 2021.

Ako sme vás už informovali, podujatie sa uskutoční za každých okolností (či už prezenčnou, alebo dištančnou formou).

Pozorne sledujeme neustále sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu a meniace sa pravidlá v rámci Covid automatu, prezenčnou formou bude účasť povolená len zaočkovaným účastníkom a účastníkom s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ostatní budú môcť sledovať priebeh kongresu prostredníctvom online vysielania.

Účastníkom dištančnou aj prezenčnou formou budú priznané kredity (po zaplatení účastníckeho poplatku).

Pasívna účasť: 13 kreditov (streda 3 kredity, štvrtok 6 kreditov, piatok 4 kredity)

Aktívna účasť:

  • slovenskí účastníci 1. autor 10 kreditov 2. a 3. autor 5 kreditov
  • zahraniční účastníci 1. autor 15 kreditov 2. a 3. autor 10 kreditov

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám. Ak potrebujete s niečím poradiť, alebo pomôcť, resp. máte nejaké ďalšie otázky, napíšte nám.

Tešíme sa na vás.