Aktuality

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - prvá informácia

Zverejnené 12.04.2021

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - prvá informácia

Vzácne kolegyne, vážení kolegovia, po ročnej vynútenej prestávke plánujeme tento rok usporiadať XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, 24. - 26. 11. 2021.

1. informácia

Vzácne kolegyne, vážení kolegovia,
po ročnej vynútenej prestávke plánujeme tento rok usporiadať

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, 24. - 26. 11. 2021

Uplynulé mesiace nás naučili, že situácia sa rýchlo mení a príjmané opatrenia sú často nepredvídateľné. Ľudsky úprimne Vás chceme privítať v našej starobylej Nitre a tešiť sa konečne z osobného stretnutia. Tento rok si pripomenieme aj 35 rokov od založenia Oddelenia nukleárnej medicíny v Nitre a jeho zakladateľ sa dožíva okrúhleho jubilea 70 rokov. Ak by nám situácia nepriala, paralelne pripravujeme webinárovú verziu. S tým súvisí aj potreba poznať Váš záujem o účasť aktívnu aj pasívnu.

Plánované okruhy prednášok:

  1. Nové možností NM v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty.
  2. Nové možnosti NM v diagnostike a liečbe NEN.
  3. Varia podľa záujmu aj viac blokov
  4. SZP

Ohodnotenie podujatia kreditmi závisí od aktívnej účasti a celkovej minutáže prednášok.

1 hodina prednášok = 1 kredit. Požadovaná dĺžka prednášky je cca 20 minút.

Úctivo si vás dovoľujeme požiadať v prípade záujmu o čo najskoršie prihlásenie, pre aktívnu aj pasívnu účasť, najneskôr však do 31.5.2021. Ako organizátorom nám tak významne pomôžete efektívne pripravovať všetky podmienky pre úspešné a odborne kvalitné stretnutie.

Registrácia TU

Účastnícky poplatok:

50,00 €
SZP 30,00 €
Pracovníci firiem 200,00 €