Aktuality

EANM kongres 2020

Zverejnené 28.05.2020

EANM kongres 2020

Vzhľadom na množiace sa dohady ohľadne priebehu jesenného kongresu, zatiaľ nie sú z EANM k dispozícii žiadne informácie o akýchkoľvek zmenách. Kongres sa uskutoční v pôvodnom termíne 17.-21.10.2020, vo Viedni, v rovnakej podobe, ako tomu bolo v minulosti. P. Povinec, národný delegát v EANM