Aktuality

Inovačný kurz v klinických aplikáciách nukleárnej medicíny: PET/CT pri ložiskových léziách v pečeni

Zverejnené 17.02.2020

Inovačný kurz v klinických aplikáciách nukleárnej medicíny: PET/CT pri ložiskových léziách v pečeni

ZRUŠENÉ, ALEBO PRESUN NA NOVÝ TERMÍN (pôvodne 2-3.4.2020)

Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava, zasadačka blok C, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Prihlaska na PET kurz 02_03042020

Program