Aktuality

Positron Emission Tomography - state of the art and new horizons

Zverejnené 18.09.2019

Dňa 26.9.2019 o 14:00h sa v sídle BIONT,a.s, v Bratislave,.uskutoční prednáška p. Samuela Mateja, Ph.D.,, Research Associate Professor, Physics and Instrumentation Group, Department of Radiology, University of Pennsylvania, USA, na tému Positron Emission Tomography - state of the art and new horizons.


Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej ochrany, org. zložka SLS a BIONT, a.s.,
si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

Positron Emission Tomography - state of the art and new horizons

Samuel MATEJ, Ph.D.

Research Associate Professor, Physics and Instrumentation Group, Department of Radiology, University of Pennsylvania, USA

UPenn

Prednáška bude venovaná súčasnému stavu PET technológie, novým trendom v oblasti hardvéru a softvéru PET, ako aj vývoju PET skenera s veľkou dĺžkou zobrazovacieho poľa (total body imaging) na pracovisku autora.

Prednáška sa uskutoční 26.9.2019 o 14:00h v sídle BIONT, a.s., Karloveská 63, 842 29 Bratislava. Prosíme potvrdiť účasť e-mailom na povinec@biont.sk