Aktuality

Integrovaný kurz v PET 1-3152 (18)

Zverejnené 05.03.2019

Integrovaný kurz v PET 1-3152 (18)

Téma: Neuroendokrinné neoplázie z pohľadu endokrinológa, onkológa, laboratórnej diagnostiky, lekárskej genetiky a nukleárnej medicíny

Vzdelávacie podujatie: 11-12.4.2019

Miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., poslucháreň Kolárska 12, 812 50 Bratislava

Prihlášku prosíme zaslať poštou na adresu:
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Limbová ul. č.12, 833 03 Bratislava 37

alebo elektronicky (s čitateľnou pečiatkou a podpisom zamestnávateľa a účastníka) mailom na adresu: alexandra.cervenkova@szu.sk

Program PET kurzu 11 12 4 2019

fvz-prihlaska_na_vzdelavaciu_aktivitu-PET kurz 11_12_04_2019