Aktuality

Voľby výboru SSNMaRH

Zverejnené 03.04.2012

Pozrite si výsledky volieb výboru SSNMaRH. K dispozícií je aj zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie, dodatok k zápisnici.

 Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie

 Dodatok k zápisnici

 Výbor-voľby