Aktuality

XI. lymfologický deň

Zverejnené 26.03.2018

XI. lymfologický deň

Slovenská angiologická spoločnosť - Lymfologická sekcia, organizuje XI. Lymfologický deň, ktorý sa bude konať 25.5.2018 v Tatranskej Lomnici, v Hoteli Slovan. angiology.sk/xi-lymfologicky-den V programe bude aj sekcia venovaná lymfoscintigrafii v diagnostike lymfedému.

Účasť zástupcov všetkých oddelení nukleárnej medicíny je vítaná. Záujemcovia môžu byť uvedení ako aktívni účastníci v panelovej diskusii na záver sekcie. Prihlásiť sa môžete na povinec@biont.sk