Aktuality

XXXIX.DNI RADIAČNEJ OCHRANY

Zverejnené 25.04.2017

XXXIX.DNI RADIAČNEJ OCHRANY

6.11.-10.11.2017 Stará Lesná

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej Zdravotníckej Univerzity

v Bratislave

Ústav vied o Zemi Slovenskej Akadémie Vied

v spolupráci so

Slovenskou nukleárnou spoločnosťou

(člen ZSVTS)

a podgaranciou

Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (člen IRPA)

 

organizujú

DNI RADIAČNEJ OCHRANY

 

                             

 

Stará Lesná

Kongresové centrum

SAV ACADEMIA

 

       1. INFORMÁCIA

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Nikodemová Denisa, Doc., RNDr., PhD.

Čechák Tomáš, Prof., Ing., CSc.

Davidková Marie, Doc., Ing., PhD.

Dobiš Ľubomír, Ing.

Holý Karol, Doc., RNDr., CSc.

Hůlka Jiří, Ing.

Chylý Pavol, RNDr.

Jurina Vladimír, RNDr.

Mihaly Branislav, Ing.

Petrová Karla, Ing.

Povinec Pavol, MUDr., PhD.

Vulev Ivan, MUDr., PhD., MPH.

 

ORAGANIZAČNÝ VÝBOR

Cabáneková Helena, RNDr., PhD.

Melicherová Terézia, Ing.

Smetanová Iveta Ing., RNDr., PhD.

Šokova Mária

 

TÉMATICKÉ OKRUHY

 1. Ochrana pred žiarením, dôsledky implementácie direktívy EU 2013/59 v ČR a SR

 2. Radiačná ochrana pri aplikácii ionizujúceho žiarenia v medicíne

 3. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia

 4. Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia, národné radónové programy

 5. Jadrová energetika, koncepcia vyraďovania jadrovoenergetických

 6. zariadení z hľadiska radiačnej ochrany

 7. Využitie štandardov radiačnej ochrany v havarijnom manažmente

 8. Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia

 9. Vzdelávanie a tréning v radiačnej ochrane

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Deň

Čas

Sekcia

08:00 - 12:00 13:00 -13:30 13:30 - 18:00 20:00

Registrácia účastníkov Otvorenie konferencie Odborný program VZ

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Odborný program Odborný program

08:00 - 12:00 12:00 - 18:00 20:00

Odborný program Odborný program Spoločenský večer hlavných sponzorov Výsledky súťaže mladých

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Odborný program Odborný program

08:00 - 12:00 12:00

Odborný program Záver konferencie

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A PRÍSPEVKOV

Dôležité terníny:

 • Podrobnosti a postup pre registráciu účastníka konferencie, príspevku na konferencii, výstavu a inzerciu firiem nájdete na web stránke konferencie:

         http://www.dro2017.sk

   

POPLATKY

Konferenčný poplatok

(organizačné a technické zabezpečenie konferencie, informačné materiály, zborník)

Skorá registrácia do 15.09.2017     150,- EUR  

Registrácia po 15.09.2017            180,- EUR

Výstava a reklama

(prezentácia na konferencii a v Zborníku abstraktov)

Stôl (120x90cm resp. 100x100 cm)/deň     40 EUR

Panel (100x98 cm)/deň                            15 EUR

Čiernobiela tlač, 1 strana formát A4           50 EUR

Farebná tlač, 1 strana formát A4               100 EUR

Všetky bankové poplatky uhrádza platca/účastník. Úhrada po ukončení konferencie nie je možná. Platba na mieste je možná len po dohode s organizačným výborom.

PREDNÁŠKY A POSTERY

Prezentácia prednášky :       10 minút + 5 minút diskusia

Ústna prezentácia posteru:    3 minúty

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

Do Zborníka konferencie budú prijímané abstrakty prostredníctvom www rozhrania (Registrácia/Registrácia príspevkov na konferenciu). Autori plne zodpovedajú za jazykovú a vecnú správnosť textov.

Podrobnosti a postup pre registráciu príspevku nájdete na web stránke konferencie:

       http://www.dro2017.sk

 

PUBLIKÁCIA ČLÁNKOV Z KONFERENCIE

Príspevky z konferencie XXXIX. Dní radiačnej ochrany bude možné publikovať v recenzovanom časopise Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie. Podrobnosti, postup pre registráciu príspevku a prehlásenia nájdete na web stránke konferencie:    

         http://www.dro2017.sk

VÝSTAVA A REKLAMA

V priebehu konferencie je možná prezentácia firiem prostredníctvom výstavy/postra. K dispozícii sú stoly, stoličky a elektrická prípojka.Bližšie informácie nájdete na web stránke konferencie:    

         http://www.dro2017.sk

V prípade záujmu a ochoty firiem prispieť reklamnými materiálmi do konferenčnej tašky prosíme kontaktovať organizačný výbor.

 

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie si zabezpečujú ubytovanie individuálne. V blízkom okolí kongresového centra sa nachádza niekoľko hotelov aj penziónov, ubytovanie je možné aj priamo v KC SAV Academia. Vo vybraných ubytovacích zariadeniach bude účastníkom konferencie poskytnutá zľava. Nárok na zľavu je potrebné si nahlásiť priamo pri rezervovaní ubytovania v hoteli.

Viac informácií o hoteloch a ich umiestnení nájdete web stránke konferencie

                                      http://www.dro2017.sk

 

 

KONTAKT

Organizačný výbor

 1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Oddelenie radiačnej hygieny Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Slovenská republika Tel.: +421 2 59370 447 Fax : +421 2 59370 446 e-mail: vybor@dro2017.sk
 2. Spoločnosť verejného zdravotníctva, OZ Macharova 9 851 01 Bratislava Tel.: +421 2 59370 572 e-mail: antonia.holicova@szu.sk

Technické zabezpečenie konferencie

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ NA KOFERENCII BUDE HODNOTENÁ KREDITMI SACCME

 

 

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej Zdravotníckej Univerzity

v Bratislave

Ústav vied o Zemi Slovenskej Akadémie Vied

v spolupráci so

Slovenskou nukleárnou spoločnosťou

(člen ZSVTS)

a podgaranciou

Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (člen IRPA)

 

organizujú

DNI RADIAČNEJ OCHRANY

 

                             

 

Stará Lesná

Kongresové centrum

SAV ACADEMIA

 

       1. INFORMÁCIA

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Nikodemová Denisa, Doc., RNDr., PhD.

Čechák Tomáš, Prof., Ing., CSc.

Davidková Marie, Doc., Ing., PhD.

Dobiš Ľubomír, Ing.

Holý Karol, Doc., RNDr., CSc.

Hůlka Jiří, Ing.

Chylý Pavol, RNDr.

Jurina Vladimír, RNDr.

Mihaly Branislav, Ing.

Petrová Karla, Ing.

Povinec Pavol, MUDr., PhD.

Vulev Ivan, MUDr., PhD., MPH.

 

ORAGANIZAČNÝ VÝBOR

Cabáneková Helena, RNDr., PhD.

Melicherová Terézia, Ing.

Smetanová Iveta Ing., RNDr., PhD.

Šokova Mária

 

TÉMATICKÉ OKRUHY

 1. Ochrana pred žiarením, dôsledky implementácie direktívy EU 2013/59 v ČR a SR

 2. Radiačná ochrana pri aplikácii ionizujúceho žiarenia v medicíne

 3. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia

 4. Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia, národné radónové programy

 5. Jadrová energetika, koncepcia vyraďovania jadrovoenergetických

 6. zariadení z hľadiska radiačnej ochrany

 7. Využitie štandardov radiačnej ochrany v havarijnom manažmente

 8. Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia

 9. Vzdelávanie a tréning v radiačnej ochrane

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Deň

Čas

Sekcia

08:00 - 12:00 13:00 -13:30 13:30 - 18:00 20:00

Registrácia účastníkov Otvorenie konferencie Odborný program VZ

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Odborný program Odborný program

08:00 - 12:00 12:00 - 18:00 20:00

Odborný program Odborný program Spoločenský večer hlavných sponzorov Výsledky súťaže mladých

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Odborný program Odborný program

08:00 - 12:00 12:00

Odborný program Záver konferencie

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A PRÍSPEVKOV

Dôležité terníny:

 • Podrobnosti a postup pre registráciu účastníka konferencie, príspevku na konferencii, výstavu a inzerciu firiem nájdete na web stránke konferencie:

         http://www.dro2017.sk

   

POPLATKY

Konferenčný poplatok

(organizačné a technické zabezpečenie konferencie, informačné materiály, zborník)

Skorá registrácia do 15.09.2017     150,- EUR  

Registrácia po 15.09.2017            180,- EUR

Výstava a reklama

(prezentácia na konferencii a v Zborníku abstraktov)

Stôl (120x90cm resp. 100x100 cm)/deň     40 EUR

Panel (100x98 cm)/deň                            15 EUR

Čiernobiela tlač, 1 strana formát A4           50 EUR

Farebná tlač, 1 strana formát A4               100 EUR

Všetky bankové poplatky uhrádza platca/účastník. Úhrada po ukončení konferencie nie je možná. Platba na mieste je možná len po dohode s organizačným výborom.

PREDNÁŠKY A POSTERY

Prezentácia prednášky :       10 minút + 5 minút diskusia

Ústna prezentácia posteru:    3 minúty

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

Do Zborníka konferencie budú prijímané abstrakty prostredníctvom www rozhrania (Registrácia/Registrácia príspevkov na konferenciu). Autori plne zodpovedajú za jazykovú a vecnú správnosť textov.

Podrobnosti a postup pre registráciu príspevku nájdete na web stránke konferencie:

       http://www.dro2017.sk

 

PUBLIKÁCIA ČLÁNKOV Z KONFERENCIE

Príspevky z konferencie XXXIX. Dní radiačnej ochrany bude možné publikovať v recenzovanom časopise Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie. Podrobnosti, postup pre registráciu príspevku a prehlásenia nájdete na web stránke konferencie:    

         http://www.dro2017.sk

VÝSTAVA A REKLAMA

V priebehu konferencie je možná prezentácia firiem prostredníctvom výstavy/postra. K dispozícii sú stoly, stoličky a elektrická prípojka.Bližšie informácie nájdete na web stránke konferencie:    

         http://www.dro2017.sk

V prípade záujmu a ochoty firiem prispieť reklamnými materiálmi do konferenčnej tašky prosíme kontaktovať organizačný výbor.

 

UBYTOVANIE

Účastníci konferencie si zabezpečujú ubytovanie individuálne. V blízkom okolí kongresového centra sa nachádza niekoľko hotelov aj penziónov, ubytovanie je možné aj priamo v KC SAV Academia. Vo vybraných ubytovacích zariadeniach bude účastníkom konferencie poskytnutá zľava. Nárok na zľavu je potrebné si nahlásiť priamo pri rezervovaní ubytovania v hoteli.

Viac informácií o hoteloch a ich umiestnení nájdete web stránke konferencie

                                      http://www.dro2017.sk

 

 

KONTAKT

Organizačný výbor

 1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Oddelenie radiačnej hygieny Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Slovenská republika Tel.: +421 2 59370 447 Fax : +421 2 59370 446 e-mail: vybor@dro2017.sk
 2. Spoločnosť verejného zdravotníctva, OZ Macharova 9 851 01 Bratislava Tel.: +421 2 59370 572 e-mail: antonia.holicova@szu.sk

Technické zabezpečenie konferencie

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ NA KOFERENCII BUDE HODNOTENÁ KREDITMI SACCME