Aktuality

Večer Kliniky nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Zverejnené 10.11.2016

Večer Kliniky nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

dňa 21.11. o 17.00 hod v Malej posluchárni NTÚ LFUK, Bratislava, Sasinkova 4

Metódy nukleárnej medicíny pri neuroendokrinných nádoroch

 

Doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD, MUDr.Lucia Noskovičová: Nukleárna medicína a neuroendokrinné nádory

MUDr.Dušan Cích, MUDr.Jana Tomeková, MUDr.Zuzana Tomišková: SPECT/CT pri neuroendokrinných nádoroch

 

MUDr.Marek Bartovic , MUDr.Silvia Šenkeriová, MUDr.Jaroslav Veselý: PET/CT pri neuroendokrinných nádoroch

MUDr.Lucia Noskovičová, MUDr.Marek Bartovic, MUDr.Dušan Cích, MUDr.Marianna Špániková: Neuroendokrinné nádory – kazuistuky

MUDr.Eva Takácsová, MUDr.Slávka Perháčová: Terapeutické metódy nukleárnej medicíny pri metastatických neuroendokrinných nádoroch