Aktuality

Odišiel nestor československej jadrovej vedy, profesor Čestmír Šimáně

Zverejnené 04.09.2012

Odišiel nestor československej jadrovej vedy, profesor Čestmír Šimáně

26. júla 2012 nás vo veku 93 rokov na vždy opustil zakladateľ československého jadrového výskumu, profesor Čestmír Šimáně

Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc., (*1919, †2012) bol jedným z najvýznamnejších československých jadrových fyzikov. Zaoberal sa najmä experimentálnou jadrovou fyzikou, konštrukciou a využitím urýchľovačov, detektorov žiarenia a technikou jadrových reaktorov. Po štúdiu na gymnáziu v rodnej Opave a na 3. gymnáziu v Brne absolvoval Vysokú školu technickú Dr. Edvarda Beneša v Brne. V roku 1947 uspel so žiadosťou o štipendium na štúdium vo Francúzsku. Tam študoval dva roky na College de France pod vedením profesora Frédérica Joliot-Curie. Pracoval aj vo vedeckej skupine na urýchľovači v Ivry. V Paríži mal možnosť navštevovať prednášky najlepších vedcov tej doby, napríklad Louisa de Broglieho.

Po návrate z Francúzska sa stal prvým zamestnancom Ústavu pre atómovú fyziku. Vybudoval laboratórium jadrovej fyziky v pražskej časti Hostivař. V roku 1954 bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu Československej akadémie vied a potom aj prvým riaditeľom Ústavu jadrovej fyziky v Řeži, na ktorého vybudovaní má veľkú zásluhu. V roku 1964 začal prednášať na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe, kde pôsobil celkom 40 rokov a v rokoch 1967–1972 bol dekanom.

Zo zahraničných aktivít prof. Šimáněho spomeňme funkciu riaditeľa divízie technických dodávok a jadrových materiálov MAAE vo Viedni (1961–1964). V tej dobe pôsobil aj ako tlmočník pri rokovaniach ruských a amerických vedcov. Roku 1956 sa stal členom vedeckej rady Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve, kde v rokoch 1973–1977 pôsobil ako zástupca riaditeľa.

Čestmír Šimáně patrí spolu s Václavom Petržílkom k čelným priekopníkom jadrovej fyziky v Československu.

 

Česť jeho pamiatke!

Juraj Klepáč