Aktuality

15. PET kurz SZU, 10. - 11.marca 2016

Zverejnené 25.02.2016

 15. PET kurz SZU, 10. - 11.marca 2016

10.-11.3.2016, seminárna miestnosť "C", OUSA, Heydukova 10

 

Program :

1.deň - 10. marec 2016 (štvrtok)

8,30-9,00 Registrácia

9,00-9,30 Zahájenie - Doc.MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. - vedúci KNM SZU

Nukleárna medicína v pediatrii - vybrané kapitoly

9,30 Nádory v detskom veku a ich zobrazenie PET s 18FDG - MUDr. J.Puškáčová, PhD. - Bratislava

10,30 PET/CT v diagnostike meduloblastómov a sarkómov - MUDr. L.Kaliská, MUDr. M.Zacharovská - Banská Bystrica

11,00 PET/CT v diagnostike lymfómov v detskom veku - MUDr. P.Povinec - Bratislava

Metódy nukleárnej medicíny v pediatrickej onkológii

11,30 Metódy nukleárnej medicíny v pediatrickej onkológii - MUDr.D. Cích, MUDr. Z.Tomišková - Bratislava

12,00 Možnosti využitia metód nukleárnej medicíny pri vyšetrení detských pacientov - MUDr.J. Weissensteiner,PhD., MUDr. M.Leško - Poprad

12,30-13,00 obedňajšia prestávka

13,00 Pohľad pediatra na využitie metód nukleárnej medicíny v pediatrickej nefrológii - MUDr.D.Miklovičová, PhD. - Bratislava

13,30 Možnosti stanovenia glomerulovej filtrácie metódami nukleárnej medicíny - PharmDr.R.Staník, Ing.S.Skrášková, MUDr. Z.Tomišková, Mgr.Ž.Kantová, MUDr.D.Miklovičová - Bratislava

14,00 Kongenitálna hypotyreóza z pohľadu nukleárnej medicíny - M.Bartovič - Bratislava

 

2.deň - 11. marec2016  (piatok) 

Základy CT diagnostiky pre lekárov nukleárnej medicíny v spolupráci s II. Rádiologickou klinikou LF UK, OUSA a SRS

9,00 Základy CT diagnostiky - MUDr. M.Smreková, doc.MUDr.V.Lehotská, PhD., MUDr. L.Valkovič,PhD. - Bratislava

10,00 Praktická demonštrácia - workshop - MUDr.M.Smreková, doc.MUDr.V.Lehotská, PhD.,MUDr.L.Valkovič,PhD. - Bratislava

11,00 Špecifiká CT pri vyšetrovaní detských pacientov - MUDr.A.Šebová, MUDr. S.Jakešová, MUDr.Z.Pavlovičová - Bratislava

12,00 Špecifiká CT pri hybridnom PET/CT vyšetrení - RNDr.S.Kováčová, PhD. - Bratislava

13,00 Ukončenie kurzu - MUDr. Juraj Kaušitz,CSc. - vedúci KNM SZU

 

pripravil : MUDr.Pavol Povinec, PhD., PET centrum Biont