Aktuality

Ponuka práce pre lekára

Zverejnené 16.02.2016

Oddelenie nukleárnej medicíny v Nitre, NZZ Izotopcentrum, s.r.o., príjme do pracovného pomeru lekára s perspektívou v ďalšej špecializácii v odbore nukleárna medicína (NM), event. už so špecializáciou v tomto odbore. 

Pre záujemcov s perspektívou ďalšej špecializácie v odbore NM sú minimálne požiadavky absolvovaná postupová skúška v odbore vnútorné lekárstvo, event. špecializačná skúška v tomto odbore, prípadne v iných (onkológia, rádiológia, ...). V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na izotopcentrum@izotopcentrum.sk.