Aktuality

Zomrel Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.

Zverejnené 08.12.2015

Zomrel Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny so zármutkom oznamuje, že dňa 5.12.2015 nás navždy opustil Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc., jeden z najvýznamnejších odborníkov v odbore rádiochémie a výroby rádiofarmák na Slovensku.

V odbore nukleárnej medicíny sme Prof. Macáška poznali ako jedného zo zakladajúcich členov projektu Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a neskôr oddelení výroby a kontroly kvality rádiofarmák v BIONT, a.s. Jeho entuziazmus a odborné vedomosti boli kľúčové pri zahájení výroby pozitrónových rádiofarmák v Slovenskej republike.

Odišiel náš dlhoročný kolega a priateľ, skvelý odborník a dobrý človek. Česť jeho pamiatke!

Podrobný životopis Prof. Macáška nájdete v prílohe.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 10.12.2015 o 14,45 hod. v Krematóriu v Bratislave.