Aktuality

Odporúčané onkologické a neonkologické indikácie FDG-PET/CT vyšetrení

Zverejnené 18.05.2015

Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny vypracovala odporúčania pre indikáciu FDG-PET/CT vyšetrení u onkologických aj neonkologických ochorení. Bližšie informácie nájdete na našich stránkach v sekcii Z odboru nukleárnej medicíny > Smernice