Aktuality

XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, druhá informácia

Zverejnené 12.05.2015

Druhá informácia o termínoch, mieste konania a programe. Spustené ON-LINE prihlasovanie.

Webstránka s ON-LINE prihláškou: ndnm.izotopcentrum.sk

Dátum konania: 26.11. - 27.11. 2015
Miesto konania: Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Termín poslania pasívnej prihlášky je do 30.8.2015, aktívnej do 30.6.2015.

Začiatok: štvrtok 26.11. o 13.00 hod. (obed 12.00 hod.)
Koniec: piatok 27.11. o 13.00 hod. (obed)

Spoločenský večer (štvrtok 26.11 o 19:00 hod.)

Kontaktné osoby zodpovedné za organizačné zabezpečenie

MUDr. Vladimír Vondrák
Tel.: 00421 037 333 7191,9
Fax: 00421 037 333 198 fax
Mobil: 00421 903 712 668
izotopcentrum@izotopcentrum.sk

Bc. Janka Žabková
Tel.: 00421 037 333 7196
Fax: 00421 037 333 198 fax
Mobil: 00421 902 909 499
izotopcentrum@izotopcentrum.sk

Účastnícky poplatok:

 • 50,- € VŠ
 • 30,- € SZP

V poplatku je zahrnutá odborná časť, SACCME kredity, spol. večer.

Poplatky je možné zaplatiť na účet č. 2926851692/1100
IBAN SK13 1100 0000 0029 2685 1692
BIC TATRSKBX
Majiteľ účtu: IZOTOPCENTRUM s.r.o.

Variabilný symbol 4444.
Ako informáciu pre príjemcu uveďte meno platiteľa bez diakritiky.

Ubytovanie

Ubytovanie aj rokovanie v hoteli Agroinštitút Nitra, Akademická 4 Nitra.
Tel.: +421 37 7910 111, +421 908 291 248
Fax.: +421 37 6533 361
E-mail: recepcia@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk

Ubytovanie si každý účastník zabezpečí sám na recepcií hotela. Cena a kapacita na podujatie je garantovaná do 31.augusta. Parkovanie na hotelovom parkovisku so vstupom z Akademickej ulice.

Doprava mestskou dopravou je možná z autobusovej či vlakovej stanice na zástavku "VÝSTAVISKO" autobusovými linkami č. 14, 15 a 19.

Vedecká rada:

 • MUDr. Kubínyi Jozef, PhD
 • Ing. Kuželka Ivan
 • Doc.MUDr. Prášek Jiří, PhD
 • Prof.MUDr. Režňák Ivan, PhD
 • MUDr. Vondrák Andrej
 • MUDr. Vondrák Vladimír
 • Bc. Žabková Janka

Organizačný výbor:

 • MUDr. Vladimír Vondrák
 • MUDr. Andrej Vondrák
 • Bc. Janka Žabková

Sekcie:

 • PET/CT
 • Gamagrafické vyšetrenia (SPECT, SPECT/CT, ...)
 • SZP
 • Fyzici a radiačná hygiena
 • Nukleárna medicína z pohľadu klinika
 • Postery

Dĺžka prednášky 10.min.

Podujatie je kreditované SACCME.

 • účasť: 10 kreditov
 • aktívna účasť: autor +7 kreditov
 • prvý a druhý spoluautor: +4 kredity

Vyhodnotenie najlepších prác s finančným ocenením - VŠ/SZP (350,- € / 180,- €), hlasovaním účastníkov a pridelením bodovej hodnoty

Všetky informácie a ON-LINE prihlášku nájdete na stránke ndnm.izotopcentrum.sk