Aktuality

Posledná spomienka

Zverejnené 11.05.2015

Su smútkom oznamujeme, že dňa 8.4.2015 vo veku nedožitých 88 rokov zomrel MUDr Milan Bucek, zakladateľ a dlhoročný primár Oddelenia nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

MUDr. Iveta Vinarčíková Mikšíková a kolektív INMM Banská Bystrica