Aktuality

XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, prvá informácia

Zverejnené 23.03.2015

XVII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, prvá informácia

Prvé informácie o termínoch, mieste konania a programe.

Dátum konania: 26.11. - 27.11. 2015
Miesto konania: Hotel Agroinštitút Nitra

SACCME body podľa schválenia.

Dĺžka prednášky 10.min.

Vyhodnotenie najlepších prác s finančným ocenením - VŠ/SZP (500,- € / 300,- €), hlasovaním účastníkov a pridelením bodovej hodnoty

Účastnícky poplatok:

  • 50,- € VŠ
  • 30,- € SZP

Začiatok: štvrtok 26.11. o 13.00 hod. (obed 12.00 hod.)
Koniec: piatok 27.11. o 13.00 hod. (obed)

Sekcie:

  • PET/CT
  • Gamagrafické vyšetrenia (SPECT, SPECT/CT, ...)
  • SZP
  • Fyzici a radiačná hygiena
  • Nukleárna medicína z pohľadu klinika
  • Postery

Ubytovanie aj rokovanie v hoteli Agroinštitút Nitra.

Ďalšie organizačné informácie budú priebežne dopĺnané.

Partneri XVII. Nitrianskych Dní nukleárnej medicíny: