Aktuality

Spomienka na Eduarda Metkeho

Zverejnené 06.03.2015

Spomienka na Eduarda Metkeho
Začiatkom februára 2015 sa slovenská jadrovo-energetická komunita rozlúčila s Doc. Ing. Eduardom Metkem, CSc. 
Eduard Metke sa narodil 31. mája 1929 v Trnave. Po skončení Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave študoval v Prahe. Stal sa odborníkom v oblasti výskumu v energetike a celý život zasvätil práci v energetike a jadrovej energetike - v EGÚ Bratislava, v Komisii pre jadrovú techniku pri slovenskej rade ČSVTS, v spoločnosti Decom Slovakia i v dozornej rade Slovenského jadrového fóra.
Na prelome rokov 1976-1977 bol Eduard Metke poverený založením vedecko-výskumného pracoviska, Výskumného ústavu jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach. Úspešný manažér a riaditeľ bratislavskej pobočky EGÚ bol postavený pred novú úlohu, ktorú výborne splnil. Pod jeho vedením sa novozaložený výskumný ústav (terajšia spoločnosť VUJE, a. s.), stal vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou pre oblasť prevádzky jadrových elektrární, pracoviskom povereným vedeckým spúšťaním československých jadrových elektrární a pracoviskom, ktoré zabezpečovalo školenie a výcvik prevádzkového personálu jadrových elektrární. Doc. Metke bol riaditeľom výskumného ústavu do roku 1990. Pôsobil tiež ako vysokoškolský učiteľ a vyšlo mu niekoľko publikácií.
V roku 2007 udelil prezident republiky na návrh vlády SR Eduardovi Metkemu Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za významné zásluhy o rozvoj vedy a jadrovej energetiky. Eduard Metke bol dlhoročným členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ktorej váhou svojej autority pomáhal udržiavať si vysokú spoločenskú a odbornú úroveň.
Odchodom pána Metkeho stráca slovenská jadrová komunite jedného zo zakladateľov jadrového výskumu na Slovensku, schopného a obetavého manažéra, ktorý zanechal výraznú stopu v slovenskej jadrovej energetike.
Česť jeho pamiatke!
Juraj Klepáč
generálny tajomník SNUS