Aktuality

1/1057 IK - Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny

Zverejnené 28.03.2023

1/1057 IK - Klinické aplikácie diagnostických a terapeutických metód nukleárnej medicíny
3.4.2023, Katedra nukleárnej medicíny LF SZU, OUSA, Kolárska 12, miestnosť č.23


_Prihlaska_na_vzdelavaciu_aktivitu.pdf


_Program_PET_kurz_2023.pdf