Aktuality

XXII. Dni nukleárnej medicíny - 2. informácia

Zverejnené 23.06.2022

XXII. Dni nukleárnej medicíny - 2. informácia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si vás informovať, že otvárame prihlasovanie na podujatie XXII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny.

Tento rok hlavné tématické okruhy budú:

 1. Diagnostika a Liečba neuroendokrinných neoplázií
 2. Diagnostika a Liečba metastatického karcinómu prostaty
 3. Endokrinológia
 4. Lymfóm
 5. Lymfoscintigrafie
 6. Vaskulitídy - cievny systém
 7. Kazuistiky (všeobecne)
 8. Variá
 9. Radiačná ochrana
 10. SZP

V prípade nepriaznivých okolností, ktoré sme zažívali po uplynulé dva roky, sa podujatie uskutoční dištančnou formou. Za aktívnu a pasívnu účasť na odbornom podujatí s medzinárodnou účasťou budú udelené kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Prihlásenie je možné po registrácii do systému: ndnm.sancaprevasesrdce.sk

Postup:

 • registrácia do systému:
  • vyplnenie údajov (tituly, meno, priezvisko, pracovisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová
   adresa, heslo)
  • potvrdenie cez potvrdzovací email
 • prihlásenie sa do konta
  • možnosť ďalších úprav osobných údajov v časti Profil
  • možnosť zaregistrovať svoju aktívnu alebo pasívnu účasť na NDNM 2022
  • jedna registrácia - uľahčí vaše prihlasovanie na odborné podujatie
  • všetky vaše údaje máte v časti Profil, kde zodpovedáte za ich aktuálnosť
 • v prípade aktívnej účasti prosíme o dôkladné vyplnenie časti s abstraktami, tie totiž budú uverejnené v záverečnej publikácii Abstraktov
 • prvý autor prednášky je bez registračného poplatku (platí si obedy a spoločensky večer)

Uzavretie prihlasovania aktívnej účasti bude 31. 07. 2022.

Cenník NDNM 2022 na stiahnutie nájdete TU.

Pri úhrade účastníckeho poplatku prosíme do poznámky dopísať vaše meno a zadať variabilný symbol, ktorý vám bude automaticky pridelený pri registrácii na podujatie.
Ďalšie úpravy a možnosti doplatkov bude možné riešiť priamo na mieste.

Ubytovanie je možné si zarezervovať v hoteli Zlatý kľúčik - www.zlatyklucik.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.

S úctou
organizačný tím NDNM 2022