Úvod Kontakt
SSNM
 
 
If you are reading this you do not have a Flash Player installed, or maybe you have Javascript disabled?.
UEMS Conference on CME-CPD - Brussels - 28 February 2014

UEMS Conference on CME-CPD - Brussels - 28 February 2014

2014-01-22

Dear UEMS/EBNM Delegate,

 

In the name of the UEMS/EBNM President Prof. Dr. D. Costa may we forward you the attached file and kindly ask you to spread the information throughout you national colleagues.

 

We highly appreciate if you are interested to participate in this conference but due to budget restraints need to inform you that the costs need to be carried out by yourself.

 

With kind regards,

Agnes Falkner

Celý článok »
EFOMP School for Medical Physics Experts – Prague

EFOMP School for Medical Physics Experts – Prague

Autor: , 2014-01-10

 

www.csfm.cz/summer2014.html

Celý článok »
prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

2013-12-03

(* 18. 5. 1942, †14. 11. 2013)

Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vyše 46 rokov, najskôr na Katedre lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny, ktorá bola premenovaná na Katedru biofyziky a dnes nesie názov Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny.

Prešla všetkými pracovnými zaradeniami: bola volontérkou, asistentkou, odbornou asistentkou, tajomníčkou ústavu, zástupkyňou vedúceho katedry a nakoniec vedúcou ústavu. V rokoch 1990-1997 a 2003-2013 pôsobila vo funkcii prednostky Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK.

Mala bohatú publikačnú činnosť: publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty. Opakovane bola zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových projektov VEGA a KEGA.

Počas svojho pôsobenia na na LFUK sa výrazne prejavila ako organizátorka významných medzinárodných vedeckých podujatí. V r. 1978 bola prvou organizátorkou Dní lekárskej biofyziky, a tým založila tradíciu tohto, dnes už 36-ročného vedeckého podujatia.

Bola jedným z iniciátorov vzniku Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky a Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS, ktorých bola dlhoročnou funkcionárkou.

Jej výrazný tvorivý a organizačný talent uplatnila v nejednom prípade aj v záujme LFUK ako celku, napr. pri organizovaní prezentácie fakulty na rôznych výstavách didaktickej techniky (Worlddidac, Slovmedica, Pedagogika, Novtech).

 

Česť Tvojej pamiatke, Elenka.

Tvoji spolupracovníci a priatelia

Celý článok »
„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“ II. ročník seminára

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“ II. ročník seminára

Autor: , 2013-10-25

ktorý sa uskutoční v stredu 13. novembra 2013 o 1400 hod. v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave.

časť na seminári je ohodnotená nasledovným počtom kreditov:

pasívna účasť: 1 kredit/hod.

aktívna účasť: +10 kreditov prvý autor alebo +5 kreditov ostatní autori.

Poplatok je 4,- Euro pre členov SSLFB SLS, 6,- Euro pre nečlenov SSLFB SLS. Nepracujúci dôchodcovia a študenti po predložení indexu alebo ISIC majú vstup voľný. Platí sa v hotovosti 15 minút pred začiatkom seminára s vystavením príjmového dokladu.Prosím potvrďte svoju záväznú pasívnu účasť do pondelka 4. novembra 2013, najlepšie na e-mailovú adresu:

Celý článok »
 
 
SSNM
© 2007 - 2020 SSNM
Created by BORGweb, s.r.o.
 
SSNM   SSNM