Úvod Kontakt
SSNM
 
 
If you are reading this you do not have a Flash Player installed, or maybe you have Javascript disabled?.

Autor: , 2012-11-28

"Väčšina z nás v našej odbornej spoločnosti poznal Ing. Jozefa Krištiaka, CSc., nášho milého priateľa Jožka, ktorý nás navždy opustil dňa 23. novembra 2012 vo veku nedožitých 70 rokov.

Ing. Jozef Krištiak, CSc. sa narodil 18.12.1942. Celý svoj život venoval jadrovej fyzike. Študoval na Fakulte jadernej a fyzikálně inženýrskej v Prahe. Od začiatku pracoval na Slovenskej akadémii vied, kde sa venoval výskumu jadrových reakcií, medzi nimi aj pozitrónovej anihilácii. Svoje poznatky a skúsenosti zanechal budúcej generácii v nespočetných publikáciach doma i  v zahraničí. Dhlé roky pracoval v Laboratóriu neutrónovej fyziky Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne.
Od začiatku veľmi obetavo spolupracoval na cyklotronovom projekte Slovenska - mal na starosti jadrovo-fyzikálnu stránku projektu. Stál pri nás v boji o prvú PET-kameru pre náš odbor.

Jozef, ďakujeme. Odpočívaj v pokoji.
Priatelia a kolegovia z nukleárnej medicíny

Celý článok »
IC on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases

IC on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases

Autor: , 2012-11-20

Typ akcie: International Conference
Organizátor:
IAEA
Miesto konania:
Vienna
Štát:
Austria
Dátum konania:
30.09.2013
do:
04.10.2013
Uzávierka konania:
10.02.2013
http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf/viewKonferencia/45E9985471B8DFE5C1257ABC002C80A3?OpenDocument

Celý článok »
2. balkánsky kongres nukleárnej medicíny (BCNM 2013)

2. balkánsky kongres nukleárnej medicíny (BCNM 2013)

2012-11-05
We are inviting you to take part in 2nd Balkan Congress of Nuclear
Medicine (BCNM 2013), May 08-12, 2013 in Belgrade, Serbia.

Prof. Vladimir Obradovic a organizačný výbor pozývajú záujemcov na 2. balkánsky kongres nukleárnej medicíny (BCNM 2013), v termíne 8.-12. máj 2013, v Belehrade, Srbsko. Záujemcovia nájdu informácie na www stránke www.bcnm2013.org .

Celý článok »
„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

„Lekárska fyzika a biofyzika na Slovensku“

Autor: , 2012-10-12

seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra 2012 o 1400 hod. v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej 10 v Bratislave.

Celý článok »
Challenges for Radiological Protection for the next  50 Years.

Challenges for Radiological Protection for the next 50 Years.

Autor: , 2012-10-11

International Symposium of the Belgian Association on the occasion of our 50th anniversary in April 2013 in Brussel
www.bvsabr.be/50Y

Celý článok »
 
 
SSNM
© 2007 - 2018 SSNM
Created by BORGweb, s.r.o.
 
SSNM   SSNM