Úvod Kontakt
SSNM
 
 
If you are reading this you do not have a Flash Player installed, or maybe you have Javascript disabled?.

Hupkova cena za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov

2020-06-25   |   Povinec

Výbor SSNMaRH sa aj tento rok rozhodol udeliť cenu za najlepšiu publikáciu s problematikou nukleárnej medicíny - Hupkova cena. Za publikáciu zverejnenú v roku 2019 v cudzojazyčnom odbornom časopise je príspevok 1000 €, za publikáciu v slovenskom alebo českom jazyku je príspevok 500 €. Podmienkou je vek autora do 35 rokov vrátane, platné členstvo v SSNMaRH a nominácia zaslaná Vedeckému sekretárovi spoločnosti e-mailom do 30.9.2020. Publikácia môže byť aj formou spoluautorstva, v prípade viacerých nominácií má prvý autor prednosť. Nominácie prerokuje Výbor spoločnosti na svojom zasadnutí 1.10.2020, vyhlásenie víťaza a odovzdanie ceny bude počas Nitrianskych dní nukleárnej medicíny 2020.

Nominácia musí obsahovať:

- meno a priezvisko, dátum narodenia, mesto/obec bydliska, čestné vyhlásenie s podpisom autora, že údaje sú pravdivé a súhlasí s nomináciou

- full-text pdf publikácie

« Späť
 
 
SSNM
© 2007 - 2020 SSNM
Created by BORGweb, s.r.o.
 
SSNM   SSNM